Przejdź do treści

Rodo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez CSM Agency jest  Arkadiusz Mikołajewski, adres: pl. Bankowy 2 , 00-095 Warszawa;

2) Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w CSM Agency sprawuje Arkadiusz Mikołajewski:
adres: 00-095 Warszawa, ul. pl. Bankowy 2,
e-mail: biuro@detektywcsm.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane przez CSMAgency są przechowywane przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez CSM Agency zadań, na podstawie RODO;

4) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

7) CSM Agency przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

8) Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

9) CSM Agency Sp. z o.o. Sp. k. realizując swoje cele biznesowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Company Security Management Agency jest Prezes Zarządu Arkadiusz Mikołajewski, adres: Marymoncka 105 lok 50, 01-813 Warszawa;

2) Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Company Security Management Agency sprawuje Arkadiusz Mikołajewski:
adres: 01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 2/5,
e-mail: arkadiusz.mikolajewski@csmagency.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane przez Company Security Management Agency są przechowywane przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez Company Security Management Agency zadań, na podstawie RODO;

4) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

7) Company Security Management Agency przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

8) Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

9) Company Security Management Agency Sp. z o.o. Sp. k. realizując swoje cele biznesowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.